Samospráva Správy

Škôlka vo vojenských kasárňach: na jej spustenie chýba už len kolaudácia

Areál bývalých kasární v Nitre pod Zoborom v posledných mesiacoch prešiel viacerými zmenami. Najväčšou zmenou prešla jedna z budov, v ktorej má vzniknúť Materská škola.

Ide o historickú budovu, ktorú mesto Nitra získalo do svojej správy od Ministerstva obrany SR v roku 2008. Areál kasární pozostáva z viacerých budov a stavebných objektov.

Pri novej budove škôlky sa jednalo o prestavbu už existujúcej budovy a následnej prístavby k už existujúcemu objektu. Samotná rekonštrukcia trvala vyše roka a celková suma sa vyšplhala na 2,972 milióna eur.

Išlo najmä o dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu. Zvyšná čiastka pochádzala zo zdrojov rozpočtu mesta.

Okrem samotnej budovy prešli rekonštrukciou aj okolité plochy pre dopravnú obsluhu a peších a taktiež aj sieť verejného osvetlenia.

V súčasnosti sa čaká na kolaudačné rozhodnutie a následné zaslanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradenie danej materskej školy do siete škôl a školských zariadení SR.

Zdroj: milujemnitru.sk

Related Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *